23 նոր հաշտարար Հոկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցավ հաշտարարների հմտությունների զարգացման դասընթացի 23 մասնակցի հավատարմագրերի և մասնակցության վկայականների հանձման արարողությունը: Հաշտարարների հմտությունների զարգացման դասընթացը իրականացվել է 2015թ.-ի օգոստոսի 12-18-ը Հայաստանում Վեճերի արդյունավետ լուծման կենտրոնի (ՎԱԼԿ) կողմից, որը Միացյալ Թագավարությունում հաշտարարության դասընթացներ իրականացնող առաջատար կազմակերպություն է: Դասընթացը կազմակերպվել է «Հայաստանի արդարադատության համակարգի անկախության, պրոֆեսիոնալիզմի և հաշվետվողականության ամրապնդումը» ԵՄ և ԵԽ համատեղ ծրագրի շրջանակներում: Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ծրագրերի ղեկավար Դավիթ Ավագյանը շնորհավորել է